Wszyscy nasi Klienci w cenie wyjazdu

zawarty mają podstawowy pakiet

ubezpieczeniowy Signal Iduna.

Istnieje również możliwość rozszerzenia kwot ubezpieczeniowych bądź dokupienia dodatkowych świadczeń takich jak SKI OC (odpowiedzialności cywilnej na stoku) i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.