Jaki pakiet ubezpieczeń zawarty jest w cenie?


W cenie wyjazdu zawarte jest ubezpieczenie towarzystwa SIGNAL IDUNA. W jego skład wchodzą następujące sumy ubezpieczeniowe:

  • KL (koszty leczenia): 10 000 EUR
  • KR (koszty ratownictwa): 6000 EUR (podlimit KL)
  • NNW (następstaw nieszcześliwych wypadków): 15 000 PLN
  • BP (bagaż podróżny): 800 PLN

Dodatkowo zalecamy aby każdy uczestnik wyjazdu posiadał ze sobą kartę NFZ (Europejska karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Nie jest ona obowiązkowo aczkolwiek, może ona ułatwić wszelkie formalności związane z ewentualną hospitalizacją.