Obostrzenia COVID-19

AKTUALNE OBOSTRZENIA DOTYCZĄCE WYJAZDÓW STAN NA DZIEŃ 30.12.2021

Włochy:

W SKRÓCIE:

 • wjazd do Włoch za okazaniem certyfikatu szczepień lub zaświadczenia o przechorowaniu, nie obowiązuje dzieci poniżej 12 roku życia,
 • DODATKOWO do 31.01.2022 przy wjeździe do Włoch należy posiadać negatywny wynik testu: antygenowego (ważny 24h od pobrania) lub PCR (ważny 48 h od pobrania)
 • Osoby nie posiadające certyfikatu szczepień lub statusu ozdrowieńca obowiązuje kwarantann 5 dni.
 • Niezaszczepione dziecko, pomiędzy 6 a 17 rokiem życia, podróżujące z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
 • na miejscu do korzystania z wyciągów i hoteli upoważnia zaświadczenie o szczepieniu lub przechorowaniu, nie obowiązuje dzieci poniżej 12 roku życia.
 • Do korzystania z restauracji na stoku i w miasteczku upoważnia tylko zaświadczenie o szczepieniu lub przechorowaniu, nie obowiązuje dzieci poniżej 12 roku życia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski, mają obowiązek:

 1. zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ
 2. przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:
  • ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE, LUB
  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)

DODATKOWO dla osób zaszczepionych lub posiadający status ozdrowieńca do 31.01.2022 przy wjeździe do Włoch należy okazać negatywny wynik testu: antygenowego ( ważny 24h od pobrania) lub PCR ( ważny 48 h od pobrania). Z okazania testu zwolnione są dzieci do 6 roku życia.

OSOBY NIE POSIADAJĄCE CERTYFIKATU SZCZEPIEŃ LUB STATUSU OZDROWIEŃCA pomimo okazania negatywnego testu podlegają 5 dniowej kwarantannie.

Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.

Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i nie podróżuje z zaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU NA MIEJSCU

We Włoszech w czasie sezonu zimowego ma obowiązywać zasada 2G. Oznacza ona, że do korzystania z wyciągów, hoteli, restauracji upoważnione będą tylko osoby które posiadają:

 • ważny certyfikat szczepień (tzw. Paszport covidowy potwierdzający zaszczepienie co najmniej 1 dawką, co najmniej 14 dni wcześniej) Ważność szczepionki została skrócona do 9 miesięcy. Certyfikat przedłuża 3 dawka o kolejne 180 dni LUB
 • udokumentowane przebycie infekcji SARS-SoV-2. LUB

Powyższe regulacje NIE DOTYCZĄ dzieci do 12 roku życia, które wjeżdżają na teren Włoch z osobą dorosłą spełniającą powyższe kryteria.

Hotele funkcjonują dla osób spełniających powyższe kryteria bez ograniczeń. Działają restauracje hotelowe, strefy wellnes, sale zabaw dla dzieci itd.

Wyciągi narciarskie funkcjonują dla osób spełniających powyższe kryteria bez ograniczeń. Jedynie gondole będą zapełniane do 80% dostępnych miejsc. Reszta wyciągów będzie działać w pełnej przepustowości.

W hotelach, restauracjach, kolejach linowych oraz w kolejce do wyciągu w zamkniętych pomieszczeniach obowiązuje obowiązek noszenia maski FFP2!

OD 1.02.2022 planowane jest skrócenie certyfikatu szczepień do 6 miesięcy!

Szwajcaria:

W SKRÓCIE:

 • wjazd do Szwajcarii za okazaniem negatywnego testu na SARS-CoV-2 (test PCR wykonany z próbki pobranej w ciągu ostatnich 48 godzin przed przyjazdem do Szwajcarii lub test antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem do Szwajcarii).
 • Obowiązek wykonania testu przed wjazdem do Szwajcarii dotyczy wszystkich podróżnych powyżej 16 roku życia.
 • Po przyjeździe do Szwajcarii osoby nie posiadające certyfikatu covidowego (nie zaszczepione lub nie będące ozdrowieńcami) muszą powtórzyć test między czwartym a siódmym dniem od wjazdu i przekazać wynik odpowiedniemu kantonalnemu urzędowi zdrowia.
 • W hotelach certyfikaty nie obowiązują. Jednak osoby, które ich nie posiadają nie mogą korzystać z restauracji i innych wspólnych przestrzeni, takich jak kryty basen i sauna .
 • Na wyciągach narciarskich certyfikaty i testy nie obowiązują.
 • Do korzystania z restauracji na stoku i w miasteczku upoważnia tylko zaświadczenie o szczepieniu lub przechorowaniu, nie obowiązuje dzieci poniżej 16 roku życia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU

Osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z terytorium Polski, mają obowiązek:

 1. zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podróżnych, również osób zaszczepionych, niezależnie od środka transportu (rejestrować się muszą zatem również osoby podróżujące prywatnymi samochodami). Rejestracji należy dokonać najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a kod QR potwierdzający wypełnienie formularza przedstawić na żądanie do kontroli (na telefonie lub na wydruku). Dzieci podróżujące do Szwajcarii również objęte są obowiązkiem rejestracji przyjazdu. Mogą zostać dopisane do formularza osoby dorosłej, pod opieką której podróżują.
 2. oraz posiadać:
  • negatywny wyniku testu na SARS-CoV-2 (test PCR wykonany z próbki pobranej w ciągu ostatnich 48 godzin przed przyjazdem do Szwajcarii lub test antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem do Szwajcarii).

Obowiązek wykonania testu przed wjazdem do Szwajcarii dotyczy wszystkich podróżnych powyżej 16 roku życia. Z obowiązku wykonania testu nie zwalnia posiadanie certyfikatu covidowego.

Po przyjeździe do Szwajcarii osoby nie posiadające certyfikatu covidowego (nie zaszczepione lub nie będące ozdrowieńcami) muszą powtórzyć test między czwartym a siódmym dniem od wjazdu i przekazać wynik odpowiedniemu kantonalnemu urzędowi zdrowia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU NA MIEJSCU

W Szwajcarii, aby móc zakwaterować się w hotelu nie jest wymagane posiadanie paszportu covidowego. Jednak osoby, które ich nie posiadają nie mogą korzystać restauracji i innych wspólnych przestrzeni, takich jak kryty basen, sauny, sale zabaw, bary.

Dodatkowo w miejscach w których niemożliwe jest noszenie masek (basen, strefa wellnes) lub konsumpcja na siedząco (kluby, dyskoteki) obowiązuje zasada 2G+, co oznacza, iż wstęp mają tylko osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy posiadający dodatkowo negatywny wynik testu. Test nie jest wymagany jeśli od szczepienia lub wyzdrowienia minęło mniej niż 4 miesiące.

Dzieci do 16. roku życia nie są objęte powyższymi obostrzeniami.

Korzystanie w wyciągów nie jest objęte wymogiem posiadania paszportu covidowego. Natomiast wstęp do restauracji oraz barów na stoku oraz w miasteczku (tak jak w przypadku restauracji hotelowych) możliwy jest jedynie dla osób zaszczepionych lub posiadających status ozdrowieńca.

W hotelach, restauracjach, kolejach linowych oraz w kolejce do wyciągu w zamkniętych pomieszczeniach obowiązuje obowiązek noszenia maski chirurgicznej.

Szwajcaria uznaje pełne (tj. dwoma lub jedną dawką, w zależności od szczepionki) zaszczepienie preparatami następujących producentów: Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/ Johnson & Johnson, Sinopharm/ BIBP, Sinovac.

Potwierdzeniem zaszczepienia jest uznawany przez Szwajcarię certyfikat covidowy (szwajcarski lub unijny "EU Digital COVID Certificate") bądź zaświadczenie wskazujące imię, nazwisko i datę urodzenia osoby zaszczepionej, nazwę podanej szczepionki i datę wykonania szczepienia.

Austria:

W SKRÓCIE:

 • wjazd do Austrii za okazaniem certyfikatu szczepień lub status ozdrowieńca (nie starszy n
 • iż 6 miesięcy) oraz negatywnego testu PCR (ważnego 72h), nie obowiązuje dzieci poniżej 12 roku życia,
 • z posiadania testu zwolnione są osoby, które przyjęły szczepienie przypominające
 • na miejscu do korzystania z wyciągów, restauracji i hoteli upoważnia tylko zaświadczenie o szczepieniu lub przechorowaniu, nie obowiązuje dzieci poniżej 12 roku życia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU

Osoby przyjeżdżające do Austrii z terytorium Polski, mają obowiązek:

 • przedstawienia negatywnego wyniku badania na obecność SARS-CoV-2 przeprowadzonego w formie testu PCR (ważny 72h) potwierdzonego w formie zaświadczenia wydanego przez punkt testujący w języku niemieckim lub angielskim, musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę obrania próbki, wynik testu oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR.
 • przedstawienia certyfikatu unijnego w języku niemieckim lub angielskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:
  • ukończeniu całego cyklu szczepień preparatem BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Sinovac-Corona Vac, Janssen LUB
  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)

Osoby, które przyjęły szczepienie „przypominające” są zwolnione z przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR.

Powyższe regulacje NIE DOTYCZĄ dzieci do 12 roku życia, które wjeżdżają na teren Austrii z osobą dorosłą spełniającą powyższe kryteria.

Osoby nieposiadające dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR zobowiązane są do elektronicznej rejestracji i odbycia kwarantanny. Kwarantannę uznaje się za zakończoną w chwili otrzymania negatywnego wyniku testu PCR.

Osoby przyjeżdżające do Austrii, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego szczepienie lub przebycie choroby COVID-19 zobowiązane są do elektronicznej rejestracji i odbycia dziesięciodniowej kwarantanny. Kwarantannę uznaje się za zakończoną, jeśli najwcześniej w piątym dniu po przyjeździe zostanie wykonany test PCR i wynik testu będzie negatywny.

UWAGA: od 06.12.2021 ważność szczepienia wynosi 270 dni. Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 270 dni od podania szczepionki. Szczepionka jednodawkowa będzie uznawana tylko do 3 stycznia 2022 r., po czym konieczna będzie kolejna dawka szczepionki (przypominająca). Kolejna dawka szczepionki - przypominająca (dotyczy wszystkich uznawanych szczepionek w Austrii) uprawnia do wjazdu do 360 dni od jej podania, przy czym jej podanie może nastąpić nie wcześniej niż 120 dni od podania szczepionki dwudawkowej i 14 dni od podania szczepionki jednodawkowej.

Powyższe regulacje NIE DOTYCZĄ dzieci do 12 roku życia, które wjeżdżają na teren Austrii z osobą dorosłą spełniającą powyższe kryteria.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU NA MIEJSCU

W Austrii w czasie sezonu zimowego ma obowiązywać zasada 2G. Oznacza ona że do korzystania z wyciągów, hoteli, restauracji upoważnione będą tylko osoby które posiadają:

 • ważny certyfikat szczepień ( zgodnie z powyższym) LUB
 • udokumentowane przebycie infekcji SARS-SoV-2 (zgodnie z powyższymi wytycznymi).

Powyższe regulacje NIE DOTYCZĄ dzieci do 12 roku życia, które wjeżdżają na teren Austrii z osobą dorosłą spełniającą powyższe kryteria.

Osoby w wieku do 3 miesięcy po 12 urodzinach do 15 roku życia są zobowiązane do spełnienia zasady 2,5G: szczepienie, ozdrowienie lub test PCR ważny przez 48 h.

Hotele funkcjonują dla osób spełniających powyższe kryteria bez ograniczeń. Działają restauracje hotelowe, strefy wellnes, sale zabaw dla dzieci itd.

Wyciągi narciarskie funkcjonują dla osób spełniających powyższe kryteria bez ograniczeń.

W hotelach, restauracjach, kolejach linowych oraz w kolejce do wyciągu w zamkniętych pomieszczeniach obowiązuje obowiązek noszenia maski FFP2.

UWAGA: W Austrii od 3.01.2022 w przypadku zaszczepienia jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson konieczne jest posiadanie certyfikatu zaszczepienia dawką uzupełniającą (Pizer lub Moderna).