Ubezpieczenia

Wszyscy nasi Klienci w cenie wyjazdu

zawarty mają podstawowy pakiet

ubezpieczeniowy Signal Iduna.

Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych świadczeń takich jak: rozszerzenie pakietu podstawowego o wyższe koszty leczenia oraz kwarantannę, Super SKI OC (odpowiedzialności cywilnej na stoku) i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wraz ze zwrotem kosztów przerwania imprezy turystycznej.

Zakres poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych
oraz ewentualne dopłaty przedstawia poniższa tabela.Dodatkowo w sezonie ZIMA 2022:

  • wszystkie pakiety ubezpieczeniowe rozszerzone są o leczenie chorób spowodowanych przez Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 i ich mutacjami,
  • pakiety: rozszerzony oraz Super Ski OC obejmują pokrycie kosztów pobytu w przypadku skierowania na obowiązkową kwarantannę lub izolację,
  • przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną oraz nałożonej obowiązkowej kwarantanny lub izolacji.